Efter et fornyeligt afholdt topmøde hos Eucons hovedkontor i Münster/Tyskland, har de to selskaber indgået en hensigtserklæring på et flerstrenget samarbejde.

“Verden undergår lige nu en stor digital transformation, hvilket betyder et øget behov for flere og flere brugervenlige, lette og automatiserede løsninger”, beretter ASGs ejer og stifter, Kent Bernstorf.
“Noget, hvor vi jo netop har styrkerne. Dette forcerer skalerbarheden og kan medvirke til at løfte ASG henimod internationalisering”,
tilføjer han.

ASG trekløveren består af Kent Bernstorf (Founder og CEO), Jonas Pasgaard Krogh (udviklingsdirektør) og Jens Sørensen, der er selskabets bestyrelsesformand. De har i fællesskab fået realiseret den store internationale aftale.

Til mødet i Münster blev linjerne lagt til de kommende indsatsområder, som givetvis vil løfte både Eucon og ASG på selskabernes videre vækstrejse, hvilket har ført til en step-1 prioritetsliste. Eucon har i dag over 400 ansatte og opererer globalt. Den digitale pioner leverer skræddersyede værktøjer og digitale løsninger til den automotive sektor, forsikringsbranchen og ejendomssektoren. En ekspert af de helt store.

ASG har 50+ ansatte, og forventer løbende ansættelse af nye medarbejdere, og de forventer desuden skrue op for endnu flere digitale fremtidsperspektiver.

“Vi har besluttet at investere “big time” i udvikling uagtet, at det selvfølgelig koster penge på kort sigt; men vi kan mærke, at det, vi løbende kommer til at udbyde på alle ASGs platforme, vil få stor betydning for kunderne og dermed også for os selv”, understreger bestyrelsesformand, Jens Sørensen.

Over de næste måneder vil en kombineret Eucon-ASG projektgruppe få til opgave at gå i proces på de aftalte indsatsområder – en gruppe, som vil komme til at bestå af topfolk fra begge de involverede selskaber.

“Jeg glæder mig især til at være ASGs tovholder på dette gigantiske samspil”, lyder det slutteligt fra ASGs udviklingsdirektør, Jonas Pasgaard Krogh.

De to selskaber vil nu fylde idebanken yderligere op, hvorefter det hele vil udvikle sig kontinuerligt.